WERKZAAMHEDEN

Wij informeren je graag over de werkzaamheden in Parijsch. Altijd en overal op de hoogte van actuele werkzaamheden in en rond het gebied? Houd deze pagina in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden Fie Sijbrantstraat (29-11 t/m 10-12)

 

De bouwwerkzaamheden langs de Fie Sijbrantstraat geven naast veel modder ook problemen bij de veiligheid van de weggebruikers en de toegang naar de woningen aan De Wilde Tuin.

Daarom nemen wij nu maatregelen waarvan de eerste werkzaamheden aanstaande maandag 29 november zullen starten.

De betonplaten tussen de parkeerplaats van de Wilde Tuinen en de Prijsseweg gaan we vervangen door een weg van asfalt. De onveilige situatie die nu bestaat door de losse platen wordt daarmee weggenomen. Bovendien is een geasfalteerde weg makkelijker schoon te houden.

Deze werkzaamheden starten maandag 29 november 2021 om 07:00 uur. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute om bij de woningen van De Wilde Tuin te kunnen komen. Zie afbeelding.

Naast deze aanpassing van de Fie Sijbrantstraat zijn we ons aan het oriënteren op een tweede ontsluiting vanuit de wijk voor bewoners. Informatie hierover volgt.

De parkeerplaats naast de Wilde Tuinen is te bereiken door via de Laan naar Parijsch de afslag Waterlinieweg te nemen om via de Batterij op een tijdelijke verlichte rijbaan te komen.

Meer informatie voor de bouwers en bewoners van de Architectenkavels C, D, K, L & M in de onderstaande bewonersbrieven.

Informatiebrief bouwers C, D & K
Informatiebrief bewoners C & D
Informatiebrief bouwers L & M

 

Vragen?

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via info@parijsch.nl.

WERKZAAMHEDEN RONDOM FORTENEILAND EN SPORTHELDENBUURT

Er wordt druk gebouwd in Parijsch. De ParkHouses en Forteneiland Oost zijn inmiddels bewoond. En er is volop bouwactiviteit bij de Architectenkavels en op Forteneiland West. Wij houden jullie graag op de hoogte van de planning. Zo zie je op bijgevoegde tekening  alle prognoses ingetekend. Let op: alle planningen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en kunnen dus wijzigen.

 

Vragen?

De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met overlast. Echter wordt geprobeerd de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Tevens is de voortgang van de werkzaamheden mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij vragen om jullie begrip.

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via info@parijsch.nl.

Werkzaamheden Parijsch

Prognose werkzaamheden Sporthelden West, Parkhouses, Forteneiland dd 21-01-2021

Groenvoorziening
Beige: Het groen is hier aangelegd.
Paars: De terp, het groen en de fietsroute worden aangelegd na het verwijderen van de bouwweg voor Forteneiland Oost Fase 2. Prognose aanleg: najaar 2021/voorjaar 2022

Bouwweg en groenzones langs ParkHouses
Rood: De bouwweg wordt verwijderd zodra Forteneiland Oost Fase 2 is afgerond. Zoals het er nu uitziet zal de bouwweg als zodanig niet meer gebruikt hoeven worden vanaf eind mei en zal het voorbereidende grondwerk van de oever rond de zomer plaatsvinden.
Prognose verwijderen bouwweg: Q3 2021.

De groenstroken aan de voorzijde worden in april/mei ingezaaid met een bodemverbeteraar. Dit is een 1 jarig bloeiend zadenmengsel die een gunstige invloed heeft op de bodemstructuur.

De gemeente gaat het beplantingsplan integraal met de achterzijde (oeverzone) oppakken. Definitieve aanplant vindt dan plaats in najaar 2021 of voorjaar 2022.

Bouwweg richting Prijsseweg
Geel: Definitieve bestrating zal worden aangelegd zodra ontwikkelingen aan beide kanten van de weg zijn afgerond. Recente ontwikkelingen zijn te volgen via Parijsch.nl.

Bouwweg
Roze: Bouwweg wordt voorlopig gehandhaafd vanwege bouw Architectenkavels

Nieuw ontwerp groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

Om beter aan de doelstelling “landschappelijk, puur en avontuurlijk” te voldoen hebben we voor de strook een nieuw ontwerp gemaakt. De vormgeving van dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op het rivierenlandschap zoals het oorspronkelijk was voor verkaveling: slingerende vormen, met natte plekken, laagtes en hoogtes, rietland, ruige weides, bosschages en bomen.

BEKIJK HET ONTWERP →

BEKIJK DE ONTWERPUITLEG →

Planning groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

  • oktober: start grondwerk
  • dec t/m feb: vorstmaanden, rust ondergrond tbv bodemkwaliteit
  • medio maart ’22: aanleg beplanting en vlonderpad

 

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project.

Waarom aanmelden?

  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.