WERKZAAMHEDEN LAAN NAAR PARIJSCH FASE 5

Werkzaamheden aan de Distelvlinderlaan

De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de Distelvlinderlaan zijn afgerond. Als het park gereed is, kan worden gestart met de afbouw van het fietspad en het voetpad, wordt de fietsbrug fysiek aangebracht en aansluitend compleet opnieuw ingericht. De startdatum van deze werkzaamheden is nog niet bekend. De verwachting is dat het werk in het voorjaar van 2020 gereed is.

de Distelvlinderlaan is afgesloten tussen de rotonde Laan naar Parijsch en de kruising Zijderupsvlinderlaan  in de periode van maandag (07:00u) 30 maart tot zondag (16:00u) 18 mei 2020.

Het is hierbij niet mogelijk om via de Zijderupsvlinderlaan het complex de Bergeend te bereiken. Dit kan via de Prijsseweg.

 

Hinder

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7:00 uur tot 16:00 uur. Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We kunnen niet uitsluiten dat er toch enige hinder van de werkzaamheden zal zijn. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij vragen je begrip hiervoor.  

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten hebben tijdens de uitvoering, dan kun je contact ons opnemen via info@parijsch.nl.